heading

Ustrojstvo

Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje je ustrojbena jedinica Fakulteta uspostavljena radi osiguravanja aktivnog i kontinuiranog sudjelovanja Fakulteta u procesu cjeloživotnog stručnog usavršavanja stručnjaka iz područja agronomije. Pridonosi kontinuiranom razvoju znanja i vještina potrebnih za cjeloživotno učenje koje će služiti zajednici i doprinositi razvoju društva u cjelini.
Rad centra za cjeloživotno učenje organizira i vodi voditelj Centra za cjeloživotno učenje.

Radom Centra, pored voditelja, rukovodi Programsko vijeće Centra za cjeloživotno učenje:
1. prof. dr. sc. Zlatko Puškadija, predsjednik
2. prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
3. prof. dr. sc. Đuro Banaj
4. prof. dr. sc. Bojan Stipešević
5. prof. dr. sc. Vesna Vukadinović
6. izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
7. doc. dr. sc. Jelena Ilić

Programi cjeloživotnog učenja

Programi cjeloživotnog učenja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek:
1. Tečaj stručnog osposobljavanja pčelara – primarnih proizvođača meda i drugih pčelinjih proizvoda (Tečaj za pčelare početnike, Tečaj za napredne pčelare i Tečaj o integriranoj kontroli nametnika u pčelarstvu) – voditelj prof. dr. sc. Zlatko Puškadija
2. Program stručnog usavršavanja proizvođača mlijeka i sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) – voditelj prof. dr. sc. Pero Mijić
3. Stručnjak za ruralni razvoj – voditeljica izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
4. Upravljanje projektima u ruralnom razvoju – voditeljica izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
5. Program upravljanja nepoljoprivrednim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima – voditeljica izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
6. Program izobrazbe za rad u ispitnim stanicama – voditelj prof. dr. sc. Đuro Banaj
7. Dopunska izobrazba voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja – voditelj prof. dr. sc. Đuro Banaj
8. Programa osposobljavanja za obavljanje poslova – proizvođača/ice povrća, cvijeća i voća u plastenicima – voditelj izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković
9. Program osposobljavanja klasifikatora životinjskih trupova na liniji klanja – voditelj prof. dr. sc. Goran Kušec
10. Osnove zaštite bilja – voditeljica prof. dr. sc. Emilija Raspudić
11. Zaštita bilja – dodatna znanja za profesionalne korisnike – voditeljica prof. dr. sc. Emilija Raspudić