heading

Dokumenti

Ostali propisi

Dokumenti

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Dodatak I. kolektinom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (posebni uvjeti rada)