heading

Dokumenti

Sveučilište

Dokumenti

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete

Pravilnik o financijskom poslovanju

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilšta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora