heading

Dokumenti

Uvjeti napredovanja nastavnika

OBRASCI

OBR1 – izbor u znanstveno zvanje

OBR2 – izbor u znanstveno-nastavno zvanje

OBR3 – izbor u znanstveno zvanje

OBR4 – izbor u suradničko zvanje asistenta

OBR5 – izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda

OBR6 – izbor u stručno zvanje

OBR7 – izbor u naslovno zvanje

OBR8 – raniji izbor u znanstveno-nastavno zvanje

ODLUKE

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanje (NOVO)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znastavna zvanje

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

PRAVILNICI

Pravilnik o provedbi postupka izbora ili reizbora u zvanja i na odgovorajuća radna mjesta

Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja

Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja – pročišćeni tekst

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama