heading

Misija i vizija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek jasno je definirao i misiju i viziju koja će značajno pridonijeti izradi kvalitetne strategije razvoja Fakulteta za razdoblje od 2018./19. do 2022./23. akademske godine.

Misija

Misija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek usmjerena je na održivi razvitak kroz kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na suvremenim ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog učenja te izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka. Znanstvena aktivnost je utemeljena na razvoju i širenju temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja radi ostvarivanja novih znanja i ideja uz kritičko promišljanje i kreativnost. Fakultet omogućuje studentima stjecanje kompetencija utemeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama kroz transfer znanja i tehnologija, aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerima za razvitak zajednice. Fakultet potiče razvoj gospodarstva i šire društvene zajednice uključivanjem u europski istraživački prostor i europski prostor visokog obrazovanja.

Vizija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek kao jedna od vodećih istraživačkih i visokoškolskih ustanova u području biotehničkih znanosti u regiji razvit će istraživački i obrazovni profil priznat na međunarodnoj razini. Fakultet će do 2025. godine postati prepoznatljiv u biotehničkim i interdisciplinarnim znanstvenim područjima istraživanja u kojima će postići izvrsnost na međunarodnoj razini, aktivno se uključiti u Europski istraživački prostor (ERA) i profilirati se kao biotehnički centar izvrsnosti za transfer znanja i tehnologija u gospodarstvo.