heading

Pristupnica

Članovi Udruge mogu biti:

  1. a) Redoviti
  2. b) Podupirujući
  3. c) Počasni

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Redovitim članom Udruge postaje se ispunjavanjem i/ili potpisivanjem pristupnice čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obveze utvrđeni Statutom udruge. Redoviti članovi imaju pravo glasa i obvezu plaćanja članarine.

Podupirujući član Udruge je pravna ili fizička osoba koja svojom aktivnošću te novčanom i/ili materijalnom potporom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Podupirujući član je oslobođen plaćanja članarine i nema pravo glasa.

Počasnim članom Udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge.

Priložena dokumentacija

Pristupnica ALUMNI

Uplatnica ALUMNI