heading

Pristupnica

Članovi udruge mogu biti:

  1. a) redoviti,
  2. b) članovi prijatelji i
  3. c) počasni.

Redoviti članovi udruge mogu biti osobe koje su upisane na poslijediplomske studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i koje su stekle akademski stupanj doktora znanosti te sveučilišnog specijaliste na poslijediplomskim studijima koje izvodi Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Redovitim članom udruge postaje se potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obveze utvrđeni ovim Statutom i odlukama Udruge.

Članovi prijatelji udruge mogu biti svi zaposlenici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji su završili poslijediplomske studije na drugim Fakultetima, kao i osobe koje dolaze s drugih srodnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Članom prijateljem postaje se potpisivanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obveze utvrđeni ovim Statutom i odlukama Udruge.

Počasnim članom udruge može postati osoba koja je značajno pridonijela radu udruge.

Prijedlog za počasno članstvo može dati svaki član udruge, a odluku o tome donosi Skupština, u obliku javnog priznanja. Počasni član je oslobođen plaćanja članarine.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u njezinom radu, sukladno odredbama Statuta i Zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluke koje se donose.

Samo redoviti članovi imaju pravo glasa.

Priložena dokumentacija

Pristupnica USPS FAZOS