heading

Statut i pravilnici

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17) Skupština Alumni udruge bivših studenata i prijatelja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, održana 13. ožujka 2018. godine donijela je Statut Alumni udruge bivših studenata i prijatelja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji je potvrdio Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za opću upravu dana 18. travnja 2018. godine.

Priložena dokumentacija

Statut ALUMNI udruge