heading

Statut i pravilnici

Statut

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN br. 74/14, 70/17) Skupština Udruge studenata poslijediplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, održana 17. prosinca 2018. godine donijela je Statut Udruge studenata poslijediplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji je potvrdio Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Služba za opću upravu dana 13. veljače 2019. godine.

Priložena dokumentacija

Statut - Udruga USPS FAZOS-a