heading

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Opća uredba) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine.
Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama Opće uredbe.
Na ovoj internet stranici nalaze se dokumenti kojima se regulira zaštita osobnih podataka na nacionalnoj razini te temeljni interni akt o zaštiti osobnih podataka Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, putem ove stranice omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek putem e-maila adrese službenika za zaštitu podataka ili predajom zahtjeva na urudžbenom zapisniku Fakulteta. 

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za uvid, ispravak, brisanje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

Nataša Rigljan Stanisavljević, mag. ing. agr.
Tel. 03/554 852
E-mail: zastitapodataka@fazos.hr

Interni akti

Interni akt 01

Interni akt 02

Obrasci

Obrazac01

Obrazac02