heading

Osiguranje kvalitete

Mentorski sustav

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek uveden je transparentan i učinkovit mentorski pristup studentima svih studijskih smjerova i godina studija. Za svaku studijsku godinu izabran je voditelj godišta radi unaprjeđivanja i podizanja razine kvalitete nastave i uspješnosti studiranja na početku akademske godine. Voditelji godišta prema predloženom hodogramu provode aktivnosti te komuniciraju sa studentima kroz teme povezane sa izvođenjem nastave, stučnom praksom, izradom završnih i diplomskih radova kao i programima moblinosti. Mentorski sastanci strukturirani su prema predloženim temama koje je izradilo Povjerenstvo za osiguranje kvalitete ali se isti prilagođavaju i dopunjavaju prema potrebama. Voditelji godišta kroz studij u sklopu mentorskog sustava organiziraju radionice i interaktivne rasprave prilagođnene interesnim temama studentata. Također, voditelji godišta svojim iskustvom daju jasan uvid studentima što se od njih, kao budućih akademskih građana, očekuje po završetku obrazovanja, te ih se kroz popularna predavanja motivira i educira za tržište rada. Mentorski sustav pruža potporu studentima, kako u postizanju akademskih ciljeva, tako i u razvoju vještina i kompetencija potrebnih za ostvarivanje vlastitih potencijala, profesionalnih i osobnih.