heading

Mobilnost

Pojam akademska mobilnost ili samo mobilnost odnosi se na boravak, odnosno mobilnost studenata i mobilnost osoblja visokih učilišta.

Mobilnost studenata odnosi se na studiranje ili obavljanje stručne prakse na inozemnoj instituciji nakon čega se student vraća na matičnu instituciju i dovršava upisani studij (iznimka je stručna praksa koja se može obaviti i nakon završetka studija).

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak zaposlenika matične institucije na inozemnoj instituciji u svrhu održavanja nastave (samo nastavno osoblje) i stručnog usavršavanja (nastavno i nenastavno osoblje).

Pojam se može odnositi na kratke programe razmjene (npr. razdoblje od nekoliko dana, jednog semestra ili jedne akademske godine koje se onda priznaje na matičnoj instituciji na neki od propisanih načina) ili na cjelovite studijske programe koji završavaju dodjelom diplome (eng. degree programme).

Studenti i (ne)nastavno osoblje mogu ostvariti akademsku mobilnost putem različitih programa mobilnosti koje administrira Ured za međunarodnu suradnju i projekte kao što su Erasmus+, CEEPUS te ostali programi mobilnosti.

Akademska mobilnost može biti temeljena i na bilateralnim sporazumima o suradnji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, odnosno Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s inozemnim visokim učilištima.

Sve potrebne informacije u vezi studentske mobilnosti i razmjene možete kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju i projekte. Studentske mobilnosti mogu se koristiti tek od druge godine studija pa nadalje.

Erasmus+

Cilj programa Erasmus+ jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta.

Studenti i osoblje dobivaju priliku razviti svoje vještine i povećati mogućnosti zapošljavanja. Sveučilišta i tvrtke razmjenjivat će dobre prakse u okviru Udruživanja znanja.

Ustanove visokog obrazovanja iz država sudionica mogu surađivati s onima iz susjednih država, zemljama Zapadnog Balkana koje nisu članice EU-a, Azije, Afrike i Latinske Amerike na razvoju svojih obrazovnih sustava.

CEEPUS

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža.

CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje tri države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice.

Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri). 

IAESTE

Uz spomenute Erasmus+ i CEEPUS mogućnosti mobilnosti tijekom studiranja na raspolaganju je i IAESTE (The International Association for Exchange of Students for Technical Experience), najveća svjetska organizacija za razmjenu studenata. Cilj udruge je osigurati studentima stručno i praktično iskustvo u inozemstvu s glavnim ciljem da studenti kroz rad na aplikativnim projektima i u suvremenim tehnološkim postrojenjima renomiranih stranih kompanija, sveučilišta i instituta steknu iskustvo važno za produbljivanje i usavršavanje njihovog znanja. IAESTE potencira promidžbu međunarodnog razumijevanja i dobre volje među studentima svih nacionalnosti bez obzira na rasu, boju, spol ili vjeru. Ovakvom razmjenom hrvatskim je poslodavcima pružena prilika primiti visokokvalificirane i motivirane strane studente, jer razmjena u IAESTE-u funkcionira na temelju principu reprociteta, tj. broj dolaznih studenata jednak je broju odlaznih.