heading

Odbori i povjerenstva

Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo je stalno Povjerenstvo Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koje prati provedbu Etičkog kodeksa Sveučilišta na Fakultetu i provodi postupak utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa na Fakultetu. U slučaju povrede Etičkog kodeksa pokreće se postupak kršenja Etičkog kodeksa Sveučilišta ili podnosi prijavu dekanu Fakulteta s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka u slučaju težih povreda.

Sastoji se od pet članova koje imenuje i razrješuje Fakultetsko vijeće.

Članovi Etičkog povjerenstva su:

  1. Prof. dr. sc. Manda Antunović - predsjednica
  2. Prof. dr. sc. Vlatka Rozman - član
  3. Jurica Jović, mag. ing. agr. – član
  4. Zoran Semialjac, dipl. ing. - član
  5. Marko Brnjić, student preddiplomskog studija Poljoprivreda, smjer Agroekonomika