heading

Odbori i povjerenstva

Odbor za završne radove

Odbor za završne radove je stalni odbor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s kontrolnim i izvršnim ulogama u procesu prijave i evaluacije završnih radova. Rad Odbora podrazumijeva provjeru sukladnosti završnih radova s pravilnicima fakulteta uključujući odobravanje teme i imenovanje povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada te usklađenost završnog rada s ishodima učenja određenog modula i studijskog programa u cijelosti. Odbor se sastoji od nastavnika Fakulteta s različitih zavoda kako bi se osigurala adekvatna stručna i akademska prosudba završnih radova.

Odbor za završne radove:

  1. dr. sc. Ružica Lončarić – predsjednica
  2. prof. dr. sc. Ranko Gantner – član
  3. prof. dr. sc. Gabriella Kanižai Šarić – članica
  4. prof. dr. sc. Brigita Popović – članica
  5. prof. dr. sc. Josip Novoselec – član
  6. dr. sc. Vjekoslav Tadić – član
  7. sc. Jelena Kristić – članica