heading

Odbori i povjerenstva

Odbor za znanost

Odbor za znanost je stalno povjerenstvo koje obavlja poslove vezano za izradu Strategije znanstveno- istraživačke djelatnosti, provodi, prati i izrađuje godišnji akcijski plan za Strategiju, prati i analizira kriterije za napredovanje u znanstveno-nastavna i stručna zvanja, izrađuje kriterije za interne uvjete za izbore u znanstveno-nastavna i stručna zvanja na Fakultetu. Odbor i prikuplja podatake o potrebi nabave kapitalne opreme i različitih softwarea potrebnih za znanstveno-istraživačku djelatnost, izrađuje kriterije za raspodjelu sredstava višegodišnjeg institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti te kriterije za nagrađivanje izvrsnosti u znanstveno-istraživačkom radu nastavnog i nenastavnog osoblja Fakulteta. Također, Odbor predlaže i institucije za međunarodnu i međufakultetsku suradnju Fakulteta u području znanstveno-istraživačke djelatnosti, izrađuje izvještaje za samoanalize pri vrednovanju znanstveno-istraživačke aktivnosti na Fakultetu, predlaže i sudjeluje u organizaciji znanstvenih skupova i drugih znanstvenih događanja vezanih za popularizaciju i promidžbu znanosti (Festival znanosti, Dan otvorenih vrata fakulteta, Znanstvena srijeda, Dan projekata Fakulteta i dr.) u organizaciji Fakulteta te predlaže Fakultetskom vijeću kandidate za podjelu državnih nagrada za znanost

Odbor za znanost:

  1. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović - predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Marcela Šperanda - član
  3. Izv. prof. dr. sc. Igor Kralik – član
  4. Izv. prof. dr. sc. Irena Rapčan – član
  5. Izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija – član
  6. Izv. prof. dr. sc. Andrijana Rebekić – član
  7. Izv. prof. dr. sc. Ivana Majić – član