heading

Odbori i povjerenstva

Povjerenstvo za nastavu

Povjerenstvo za nastavu je stalno povjerenstvo Fakulteta agrobiotehničkih znanosti koje djeluje u području studijskih programa, nastavnih i izvedbenih planova, rasporeda i provedbe nastavnih aktivnosti. Prijedloge izmjena i dopuna studijskih programa te novih studijskih programa Povjerenstvu za nastavu predlažu zavodi Fakulteta, a Povjerenstvo ih analizira, usklađuje sa zakonim i pravilnicima te pripremas prijedloge za Fakultetsko vijećue. Povjerenstvo za nastavu na temelju zahtjeva studenata donosi odluke o studiranju, prelascima, upisima i priprema prijedloge Fakultetskom vijeću u skladu sa zakonom, statutom i pravilnicima.

Članovi Povjerenstva za nastavu su koordinatori za nastavu svih zavoda Fakulteta.

Povjerenstvo za nastavu: 

 1. Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić – predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Mirta Rastija
 3. Prof. dr. sc. Pero Mijić
 4. Prof. dr. sc. Goran Heffer
 5. Prof. dr. sc. Ružica Lončarić
 6. Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
 7. Izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik
 8. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Vinković
 9. Izv. prof. dr. sc. Brigita Popović
 10. Doc. dr. sc. Sanda Rašić
 11. Antonia Petrić, studentica 1. godine diplomskog studija Bilinogojstvo
 12. Renata Meleš, mag. iur.