heading

Odbori i povjerenstva

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete osniva se odlukom Fakultetskoga vijeća. Povjerenstvo organizira, koordinira, objedinjava i provodi sve aktivnosti vezane za kvalitetu, razvija unutarnje mehanizme osiguravanja, unapređivanja i promicanja kvalitete te ima slobodu prilagodbe postupaka sustava kvalitete sukladno potrebama Fakulteta.
Povjerenstvo u suradnji sa Sveučilišnim Odborom za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Sveučilišnim Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja planira strategiju, provodi program procjene i postupak unapređivanja kvalitete i koordinira provedbu projekata za profesionalni i stručni razvoj kadrova u području kvalitete.

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete: 

  1. Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić – predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija
  3. Doc. dr. sc. Danijela Samac
  4. Doc. dr. sc. Mislav Đidara
  5. Sanja Jelić Milković, mag. ing. agr.
  6. dr. sc. Ivan Rukavina, vanjski dionik
  7. dr. sc. Vesna Tomaš, vanjski dionik
  8. Marija Čolaković, studentica diplomskog studija Agroekonomika
  9. Maja Matasović, studentica preddiplomskog studija Poljoprivreda, smjer Hortikultura