heading

Odbori i povjerenstva

Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije

Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije je stalno Povjerenstvo Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, koje predlaže odluke Fakultetskom vijeću vezane uz školovanje polaznika Specijalističkih studija za stjecanje titule sveučilišnog specijaliste, te samostalno odlučuje o dodijeli ECTS bodova polaznicima , mirovanju studija i  imenovanju studijskih savjetnika. 

Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije:

  1. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović - predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić - član
  3. Prof. dr. sc. Darko Kiš - član
  4. Prof. dr. sc. Đuro Senčić – član
  5. Prof. dr. sc. Jadranka Deže - član
  6. Prof. dr. sc. Zoran Škrtić – član
  7. Izv. prof. dr. sc. Ivona Djurkin Kušec – član
  8. Renata Meleš, mag. iur.