heading

Odbori i povjerenstva

Povjerenstvo za razvoj i organizaciju pokušališta

Zadaci Povjerenstva za razvoj i organizaciju pokušališta su praćenje provedbe nastavnog procesa, znanstveno-istraživačkog i stručnog rada na pokušalištu, praćenje provedbe godišnjeg plana i programa rada pokušališta, sudjelovanje u izradi plana investicija i investicijskog održavanja pokušališta te ostali poslovi u svezi organizacije i razvoja pokušališta.

Povjerenstvo za organizaciju i rad pokušališta radi na sjednicama koje prema ukazanoj potrebi saziva predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo za razvoj i organizaciju pokušališta:

  1. prof. dr. sc. Mato Drenjančević, predsjednik
  2. dr. sc. Đuro Banaj
  3. dr. sc. Domagoj Rastija
  4. dr. sc. Tihomir Florijančić
  5. dr. sc. Danijel Jug
  6. dr. sc. Zvonimir Steiner
  7. prof. dr. sc. Vladimir Jukić
  8. dr. sc. Vladimir Margeta
  9. prof. dr. sc. Tomislav Vinković