heading

Odbori i povjerenstva

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti kao stalno povjerenstvo donosi Izvedbeni plan nastave Doktorskog studija te predlaže Fakultetskom vijeću izmjenu studijskog programa doktorskog studija. Uz praćenje i rad na realizaciji Akcijskog plana Doktorskog studija, povjerenstvo predlaže raspisivanje natječaja za upis polaznika, prihvaćanje tema doktorskih disertacija, imenovanje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti, studijskih savjetnika, mentora i komentora za savjetodavni rad pri izradi doktorske disertacije, te imenovanje Voditelja i Tajnika smjerova Doktorskog studija.

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti:

 1. Prof. dr. sc. Zvonko Antunović - predsjednik
 2. Prof. dr. sc. Matija Domaćinović - član
 3. Prof. dr. sc. Tihomir Florijančić - član
 4. Prof. dr. sc. Goran Kušec - član
 5. Prof. dr. sc. Emilija Raspudić – član
 6. Prof. dr. sc. Luka Šumanovac – član
 7. Prof. dr. sc. Tihana Teklić - član
 8. Prof. dr. sc. Sonja Vila - član
 9. Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić - član
 10. Josipa Puškarić, mag. ing. agr., studentica - član
 11. Marko Ivić, mag. educ. chem., student - član
 12. Renata Meleš, mag. iur.