heading

Osiguranje kvalitete | Aktivnosti

Ankete

Povjerenstvo za osiguranje kvalitete zajedno sa Uredom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek kontinuirano provodi ispitivanja nastavnog i nenastavnog osoblja, studenata i poslodavaca odnosno svih interesnih skupina koji su lancu sustava kvalitete kako bi se identificirali trendovi uspješnosti i područja u kojima je potrebno poduzeti određene mjere. Metode ispitivanja se provode „on site“ ili „on line“ upitnikom radi utvrđivanja zadovoljstva dionika studijskim programom, uslugama, resursima i drugim različitim aspektima akademskog iskustva. Na osnovu rezultata provedenih ispitivanja Povjerenstvo za osiguranje kvalitete predlaže mjere i aktivnosti s ciljem realizacije visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika u svim područjima djelovanja kako bi se osigurali visoki standardi kvalitete obrazovanja i znanstveno istraživačkog rada. Rezultati provedenih anketa (upitnici o samoevaluaciji nastavnog i nenastavnog osoblja, upitnik o usklađenosti ECTS bodova, upitnik poslodavaca o stručnoj praksi, upitnik studenta o zadovoljstvu na stručnoj praksi i dr.) analiziraju se i nalaze u Uredu za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja.