heading

Osiguranje kvalitete

Prosudba sustava

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek redovito se provodi prosudba sustava na temelju Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09). Sustav za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju razlikuje vanjski i unutarnji sustav prosudbe i unaprjeđenja kvalitete. Unutarnji sustav prosudbe sustava provode neovisni interni dionici a sastoji se od pregleda prikupljene dokumentacije, obilazaka, ispitivanja i uspoređivanja dokumenata sa aktualnom zakonskom regulativom te godišnjim izvješćem koje se podnosi Sveučilišnom Centru za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja. Vanjska periodična neovisna prosudba unutarnjeg sustava kvalitete je postupak prosudbe stupnja razvijenosti i učinkovitosti unutarnjeg sustava osiguranja kvalitete visokog učilišta. Rezultat vanjske prosudbe je izvješće s preporukama za poboljšanje, te certifikat koji izdaje Agencija za znanost i visoko obrazovanje.