heading

Studij

Diplomski sveučilišni studij

Studiji

Diplomski sveučilišni studiji Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek traju dvije godine, tj. četiri semestra. Studijskim programom propisani su u prvoj godini 10 obaveznih modula, a u drugoj godini diplomskog studija stručna praksa, različiti izborni moduli i diplomski rad. Po završetku diplomskog studija, tj. polaganjem propisanih ispita i obranom diplomskog rada, student stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka uz naznaku struke (kratica naziva: mag. ing. agr.).

 

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izvodi 7 diplomskih sveučilišnih studija:

 1. Diplomski sveučilišni studij Agroekonomika (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka agroekonomike)
 2. Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka bilinogojstva)
  • smjer Biljna proizvodnja
  • smjer Ishrana bilja i tloznanstvo
  • smjer Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • smjer Zaštita bilja
 3. Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka ekološke poljoprivrede)
 4. Diplomski sveučilišni studij Mehanizacija (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka mehanizacije)
 5. Diplomski sveučilišni studij Povrćarstvo i cvjećarstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka povrćarstva i cvjećarstva)
 6. Diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka voćarstva, vinogradarstva i vinarstva)
  • smjer Voćarstvo
  • smjer Vinogradarstvo i vinarstvo
 7. Diplomski sveučilišni studij Zootehnika (akademski naziv magistar/magistra inženjer/ inženjerka zootehnike)
  • smjer Hranidba domaćih životinja
  • smjer Lovstvo i pčelarstvo
  • smjer Specijalna zootehnika

 

Nakon diplomskog studija pristupnici mogu nastaviti studij na jednom od poslijediplomskih doktorskih studija na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek, srodnim doktorskim studijima na osječkom Sveučilištu ili drugdje u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Opći cilj diplomskih sveučilišnih studija je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede.