heading

Diplomski sveučilišni studij - 2. godina

Agroekonomika

Pikaži detalje za

3. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Stručna praksa
0 0
75 0 0
6
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0

4. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Diplomski rad
0 0
0 0 0
30