heading

Diplomski sveučilišni studij - 4. godina

Zajednička lista izbornih modula

7. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Agrotehnika u sjemenarstvu ratarskih kultura
35 40
0 0 0
6
Fitoekologija
45 15
5 0 10
6
Mehanizmi i metode fitoregulacije
izv.prof.dr.sc.
Miroslav Lisjak
50 5
10 0 10
6
Osnove digitalnog kartiranja
prof.dr.sc.
Mladen Jurišić
35 15
10 15 0
6
Ruralni turizam
izv.prof.dr.sc.
Tihana Sudarić
60 15
0 0 0
6
Tropske kulture
prof.dr.sc.
Bojan Stipešević
doc.dr.sc.
Bojana Brozović
prof.dr.sc.
Danijel Jug
izv.prof.dr.sc.
Miro Stošić
65 5
0 5 0
6
Ekološko krmno bilje
izv.prof.dr.sc.
Ranko Gantner
prof.dr.sc.
Gordana Bukvić
55 0
0 20 0
6
Kartografija i pedološka daljinska istraživanja
50 0
0 0 25
6
Održivi ruralni razvitak
izv.prof.dr.sc.
Tihana Sudarić
prof.dr.sc.
Jadranka Deže
60 15
0 0 0
6
Primijenjena pedologija
prof.dr.sc.
Domagoj Rastija
doc.dr.sc.
Vladimir Zebec
60 0
0 0 15
6
Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja u zaštiti trajnih nasada
doc.dr.sc.
Vjekoslav Tadić
65 0
0 10 0
6
Zdravstvena zaštita životinja
prof.dr.sc.
Boris Antunović
75 0
0 0 0
6
Biometrika
prof.dr.sc.
Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc.
Andrijana Rebekić
45 0
0 30 0
6
Integrirana gnojidba
izv.prof.dr.sc.
Boris Đurđević
prof.dr.sc.
Irena Jug
75 0
0 0 0
6
Nematologija
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
izv.prof.dr.sc.
Ivana Majić
45 0
0 0 30
6
Poslovni strani jezik - Engleski
doc.dr.sc.
Tihomir Živić
30 45
0 0 0
6
Suvremene metode obračuna troškova
prof.dr.sc.
Ljubica Ranogajec
dr.sc.
Ana Crnčan
60 15
0 0 0
6
Uzgoj u zaštićenim prostorima
mag.ing.agr.
Dejan Bošnjak
65 0
10 0 0
6
Akvakultura
prof.dr.sc.
Anđelko Opačak
doc.dr.sc.
Dinko Jelkić
40 15
0 10 10
6
Gen - banke
mag.ing.agr.
Vedran Orkić
35 40
0 0 0
6
Mehanizmi poljoprivrednih strojeva
prof.dr.sc
Pavo Baličević
45 0
0 30 0
6
Osnove palinologije
45 0
0 0 30
6
Samonikle jestive i otrovne biljke
prof.dr.sc.
Renata Baličević
dr.sc.
Marija Ravlić
45 0
0 0 30
6
Tradicionalne i autohtone višegodišnje kulture
mag.ing.agr.
Dejan Bošnjak
mag.ing.hort.
Alka Turalija
70 0
5 0 0
6
Ekološko pčelarstvo
prof.dr.sc.
Zlatko Puškadija
dr.sc.
Marin Kovačić
60 0
8 0 7
6
Kompjutorski sustavi odlučivanja
prof.dr.sc.
Zdenko Lončarić
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Ružica Lončarić
45 25
0 0 5
6
Održivo gospodarenje tlom
prof.dr.sc.
Irena Jug
izv.prof.dr.sc.
Boris Đurđević
prof.dr.sc.
Danijel Jug
75 0
0 0 0
6
Principi znanstvenog rada
prof.dr.sc.
Dražen Horvat
45 30
0 0 0
6
Tehnika spremanja voluminozne krme
izv.prof.dr.sc.
Irena Rapčan
doc.dr.sc.
Vjekoslav Tadić
60 0
10 5 0
6
Biometrika u zootehnici
50 0
0 25 0
6
Ispitivanje kakvoće sjemena
prof.dr.sc.
Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc.
Miroslav Lisjak
55 0
0 0 20
6
Objekti i sustavi ventiliranja u stočarskoj proizvodnji
prof.dr.sc.
Davor Kralik
prof.dr.sc.
Boris Antunović
65 0
10 0 0
6
Poslovni strani jezik - Njemački
doc.dr.sc.
Tihomir Živić
30 45
0 0 0
6
Štetnici povrća i cvijeća
prof.dr.sc.
Emilija Raspudić
doc.dr.sc.
Ankica Sarajlić
45 25
0 0 5
6
Uzgoj i zaštita divljači
prof.dr.sc.
Tihomir Florijančić
izv.prof.dr.sc.
Siniša Ozimec
40 15
20 0 0
6
Analize biljaka
prof.dr.sc.
Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc.
Miroslav Lisjak
60 0
0 0 15
6
Genomika u zootehnici
izv.prof.dr.sc.
Ivona Djurkin Kušec
prof.dr.sc.
Goran Kušec
65 10
0 0 0
6
Metode i planovi selekcije životinja
izv.prof.dr.sc.
Nikola Raguž
doc.dr.sc.
Boris Lukić
45 0
0 30 0
6
Osnovi bakteriologije i virologije
izv.prof.dr.sc.
Jelena Ilić
40 35
0 0 0
6
Stočarstvo u tropskim i suptropskim uvjetima
prof.dr.sc.
Pero Mijić
prof.dr.sc.
Mirjana Baban
prof.dr.sc.
Tihomir Florijančić
prof.dr.sc.
Zlatko Puškadija
20 30
0 25 0
6
Transportni sustavi u VVV proizvodnji
prof.dr.sc.
Luka Šumanovac
prof.dr.sc.
Darko Kiš
doc.dr.sc.
Vjekoslav Tadić
dr.sc.
Domagoj Zimmer
55 10
0 10 0
6
Ekološko povrćarstvo
izv.prof.dr.sc.
Tomislav Vinković
35 10
10 20 0
6
Lovstvo i kinologija
prof.dr.sc.
Tihomir Florijančić
40 20
0 0 15
6
Oplemenjivanje industrijskog bilja
prof.dr.sc.
Manda Antunović
dr.sc.
Ivana Varga
45 10
20 0 0
6
Procjena pogodnosti zemljišta
izv.prof.dr.sc.
Boris Đurđević
50 0
0 0 25
6
Terenska istraživanja
prof.dr.sc.
Domagoj Rastija
doc.dr.sc.
Vladimir Zebec
25 0
0 0 50
6
Bolesti povrća i cvijeća
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
40 20
0 0 15
6
Izrada gnojidbenih preporuka u hortikulturi
prof.dr.sc.
Ružica Lončarić
izv.prof.dr.sc.
Brigita Popović
40 30
0 0 5
6
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
prof.dr.sc.
Davor Kralik
dr.sc.
Đurđica Kovačić
65 0
10 0 0
6
Primjena pesticida u poljoprivredi
prof.dr.sc.
Renata Baličević
dr.sc.
Marija Ravlić
40 15
5 0 15
6
Štetnici ratarskih kultura
prof.dr.sc.
Emilija Raspudić
izv.prof.dr.sc.
Ivana Majić
30 35
0 0 10
6
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
izv.prof.dr.sc.
Vladimir Jukić
mag.ing.agr.
Dejan Bošnjak
izv.prof.dr.sc.
Mato Drenjančević
mag.ing.agr.
Toni Kujundžić
75 0
0 0 0
6
Analize tla i gnojiva
izv.prof.dr.sc.
Brigita Popović
doc.dr.sc.
Vladimir Ivezić
30 15
0 0 30
6
Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka
prof.dr.sc.
Mladen Jurišić
35 15
10 15 0
6
Mikrobiologija tla
50 0
0 0 25
6
Politika proizvoda i usluga
izv.prof.dr.sc.
Igor Kralik
50 25
0 0 0
6
Strojevi i uređaji u ekološkoj zaštiti i njezi bilja
doc.dr.sc.
Vjekoslav Tadić
65 0
10 0 0
6
Tržište i marketing u hortikulturi
prof.dr.sc.
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Ekonomika prerade
45 30
0 0 0
6
Ljekovito i začinsko bilje
izv.prof.dr.sc.
Tomislav Vinković
35 10
5 20 5
6
Oplemenjivanje krmnog bilja
izv.prof.dr.sc.
Ranko Gantner
prof.dr.sc.
Gordana Bukvić
65 5
0 5 0
6
Programi zaštite voćaka i vinove loze
prof.dr.sc.
Renata Baličević
dr.sc.
Marija Ravlić
40 20
5 0 10
6
Teški metali u antroposferi
prof.dr.sc.
Zdenko Lončarić
prof.dr.sc.
Tihomir Florijančić
doc.dr.sc.
Vladimir Ivezić
prof.dr.sc
Marcela Šperanda
65 10
0 0 0
6
Ekološka poljoprivreda
izv.prof.dr.sc.
Miro Stošić
prof.dr.sc.
Danijel Jug
prof.dr.sc.
Đuro Senčić
prof.dr.sc.
Bojan Stipešević
60 0
0 15 0
6
Izrada gnojidbenih preporuka u ratarstvu
izv.prof.dr.sc.
Boris Đurđević
prof.dr.sc.
Irena Jug
55 0
0 0 20
6
Očuvanje animalnih genetskih resursa
izv.prof.dr.sc.
Nikola Raguž
prof.dr.sc.
Mirjana Baban
izv.prof.dr.sc.
Zlata Kralik
doc.dr.sc.
Boris Lukić
prof.dr.sc.
Pero Mijić
60 10
0 5 0
6
Primjena biopreparata u proizvodnji povrća i cvijeća
prof.dr.sc.
Suzana Kristek
dr.sc.
Jurica Jović
55 0
0 0 20
6
Štetočine u voćnjacima i vinogradima
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
prof.dr.sc.
Renata Baličević
izv.prof.dr.sc.
Jelena Ilić
75 0
0 0 0
6
Zaštita bilja II
izv.prof.dr.sc.
Ivana Majić
prof.dr.sc.
Renata Baličević
izv.prof.dr.sc.
Jelena Ilić
65 10
0 0 0
6
Berba i skladištenje povrća i cvijeća
izv.prof.dr.sc.
Anita Liška
prof.dr.sc.
Vlatka Rozman
izv.prof.dr.sc.
Tomislav Vinković
45 15
5 10 0
6
Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva
prof.dr.sc
Pavo Baličević
45 0
0 30 0
6
Monitoring i zaštita okoliša
prof.dr.sc.
Irena Jug
izv.prof.dr.sc.
Boris Đurđević
60 0
0 0 15
6
Poljoprivredna fitocenologija
45 0
20 0 10
6
Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi
prof.dr.sc.
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Uporaba i održavanje tehničkih sustava
25 20
15 0 15
6
Agrošumarstvo
doc.dr.sc.
Vladimir Ivezić
60 10
0 5 0
6
Etologija životinja
prof.dr.sc.
Pero Mijić
prof.dr.sc.
Boris Antunović
prof.dr.sc.
Mirjana Baban
30 30
0 15 0
6
Mediteransko voćarstvo i vinogradarstvo
mag.ing.agr.
Dejan Bošnjak
izv.prof.dr.sc.
Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc.
Vladimir Jukić
70 0
5 0 0
6
Oplemenjivanje žitarica
35 25
0 15 0
6
Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu
prof.dr.sc.
Luka Šumanovac
dr.sc.
Domagoj Zimmer
40 35
0 0 0
6
Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva
prof.dr.sc.
Goran Heffer
50 0
0 25 0
6
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja
prof.dr.sc.
Renata Baličević
dr.sc.
Marija Ravlić
50 10
5 0 10
6
Kanali distribucije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
prof.dr.sc.
Ružica Lončarić
50 25
0 0 0
6
Održive tehnologije uzgoja bilja
prof.dr.sc.
Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc.
Irena Rapčan
60 0
0 15 0
6
Primjena GIS-a u hortikulturi
prof.dr.sc.
Mladen Jurišić
izv.prof.dr.sc.
Ivan Plaščak
50 5
10 10 0
6
Tehnički sustavi u navodnjavanju
doc.dr.sc.
Monika Marković
45 0
0 30 0
6
Zaštita tla i voda
doc.dr.sc.
Monika Marković
45 0
0 30 0
6
Biocenoze kopnenih i vodenih staništa
izv.prof.dr.sc.
Siniša Ozimec
doc.dr.sc.
Dinko Jelkić
prof.dr.sc.
Anđelko Opačak
55 0
20 0 0
6
Informacijske tehnologije u poljoprivredi
prof.dr.sc.
Dražen Horvat
izv.prof.dr.sc.
Andrijana Rebekić
35 5
0 35 0
6
Mužnja i muzni uređaji
prof.dr.sc.
Davor Kralik
prof.dr.sc
Marcela Šperanda
65 0
10 0 0
6
Poslovne komunikacije i savjetodavni rad
izv.prof.dr.sc.
Snježana Tolić
50 25
0 0 0
6
Sustavi gospodarenja u voćarstvu i vinogradarstvu
izv.prof.dr.sc.
Mato Drenjančević
izv.prof.dr.sc.
Vladimir Jukić
70 0
5 0 0
6
Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru
izv.prof.dr.sc.
Tomislav Vinković
40 5
10 20 0
6