heading

Poslijediplomski specijalistički studij - 1. godina

Zaštita bilja

Pikaži detalje za

2. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Ekonomika suzbijanja korova
doc.dr.sc.
Sanda Rašić
10 0
0 5 0
3
Bolesti ratarskih kultura
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
10 5
0 5 0
6
Nematologija
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
15 0
0 15 0
6
Bolesti cvijeća
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
10 5
0 5 0
6
Integrirana zaštita bilja
prof.dr.sc.
Renata Baličević
20 10
0 5 0
10
Ekološka mikrobiologija
prof.dr.sc.
Suzana Kristek
10 5
0 0 0
6
Laboratorijske metode u mikologiji
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
0 0
0 20 0
4
Alergogene biljke: monitoring i suzbijanje
doc.dr.sc.
Sanda Rašić
15 0
0 10 0
5
Akarologija
izv.prof.dr.sc.
Ivana Majić
izv.prof.dr.sc.
Anita Liška
10 5
0 5 0
6
Urbana entomologija
15 0
0 0 0
3
Zaštita bilja u zaštićenim područjima
prof.dr.sc.
Renata Baličević
15 0
0 5 0
4
Skladišni štetnici i njihovo suzbijanje
izv.prof.dr.sc.
Anita Liška
prof.dr.sc.
Vlatka Rozman
10 5
0 5 0
6
Ratarska entomologija
prof.dr.sc.
Emilija Raspudić
10 5
0 5 0
6
Korovne zajednice poljoprivrednih kultura
doc.dr.sc.
Sanda Rašić
10 5
0 5 0
6
Bolesti voćaka i vinove loze
izv.prof.dr.sc.
Jelena Ilić
10 5
0 5 0
6
Ekologija štetočina kultiviranog bilja
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Emilija Raspudić
doc.dr.sc.
Sanda Rašić
30 9
0 0 0
10
Štetnici voćaka i vinove loze
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
10 5
0 5 0
6
Bolesti povrća
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
10 10
0 5 0
6
Karantenski štetni organizmi - člankonošci i nematode
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
10 5
0 0 0
5
Vrtlarska entomologija
prof.dr.sc.
Emilija Raspudić
10 5
0 5 0
6
Anatomija i fiziologija bolesnih biljaka
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
10 5
0 0 0
5
Sistematika kukaca
izv.prof.dr.sc.
Ivana Majić
5 5
0 10 0
6
Aplikacija i legislativa pesticida
prof.dr.sc.
Renata Baličević
10 10
0 0 0
6
Paraziti sjemena
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
12 8
0 5 0
6
Izrada programa zaštite bilja
prof.dr.sc.
Renata Baličević
15 0
0 5 0
4
Štetnici u hortikulturi
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
15 5
0 0 0
6