heading

Poslijediplomski sveučilišni studij - 1. godina

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

1. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Kvantitativna genetika
izv.prof.dr.sc.
Sonja Petrović
izv.prof.dr.sc.
Andrijana Rebekić
30 20
0 0 0
5
Populacijska genetika II
30 20
0 0 0
5
Oplemenjivanje bilja
10 30
0 10 0
5
Metode proizvodnje sjemena
20 30
0 0 0
5

2. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Oplemenjivanje kukuruza
prof.dr.sc.
Mirta Rastija
40 0
0 0 0
4
Fertilizacija
izv.prof.dr.sc.
Boris Đurđević
30 10
0 0 0
4
Fiziologija sjemena
prof.dr.sc.
Tihana Teklić
10 15
0 15 0
4
Tehnika u proizvodnji i doradi sjemena
prof.dr.sc.
Darko Kiš
20 20
0 0 0
4
Oplemenjivanje industrijskog bilja
prof.dr.sc.
Manda Antunović
20 20
0 0 0
4
Karantenski štetnici i bolesti
prof.dr.sc.
Mirjana Brmež
prof.dr.sc.
Jasenka Ćosić
prof.dr.sc.
Karolina Vrandečić
40 0
0 0 0
4
Proizvodnja sjemena žitarica
40 0
0 0 0
4
Uvod u znanstveni rad
prof.dr.sc.
Pero Mijić
10 20
0 10 0
4
Oplemenjivanje krmnog bilja
prof.dr.sc.
Gordana Bukvić
izv.prof.dr.sc.
Ranko Gantner
40 0
0 0 0
4
Marketing i tržište u sjemenarstvu
20 20
0 0 0
4
Biljni genetski izvori
izv.prof.dr.sc.
Sonja Petrović
15 25
0 0 0
4
Biokemija i molekularna biologija
izv.prof.dr.sc.
Drago Bešlo
50 0
0 0 0
5
Proizvodnja sjemena industrijskog bilja
prof.dr.sc.
Manda Antunović
30 10
0 0 0
4
Navodnjavanje sjemenskih usjeva
40 0
0 0 0
4
Biometrika
prof.dr.sc.
Dražen Horvat
40 0
0 0 0
4
Teški metali u agroekosustavu
prof.dr.sc.
Zdenko Lončarić
40 10
0 0 0
5
Proizvodnja sjemena krmnog bilja
prof.dr.sc.
Gordana Bukvić
izv.prof.dr.sc.
Ranko Gantner
40 0
0 0 0
4
Oplemenjivanje strnih žitarica
20 20
0 0 0
4
Dorada i uskladištenje sjemena
prof.dr.sc.
Darko Kiš
prof.dr.sc.
Gordana Bukvić
prof.dr.sc.
Vlatka Rozman
30 10
0 0 0
4
Proizvodnja sjemena u hortikulturi
izv.prof.dr.sc.
Tomislav Vinković
10 20
0 10 0
4