heading

Raspored nastave

Redoviti studiji

Preddiplomski studij

Raspored - Preddiplomski zimski 20_21 Agroekonomika

Raspored - Preddiplomski zimski 20_21 Bilinogojstvo

Raspored - Preddiplomski zimski 20_21 Hortikultura

Raspored - Preddiplomski zimski 20_21 Mehanizacija

Raspored - Preddiplomski zimski 20_21 Zootehnika

Diplomski studij

Raspored - Diplomski zimski 20_21 - Druga godina studija

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Agroekonomika

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Biljna proizvodnja

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Ekoloska poljoprivreda

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Hranidba domaćih životinja

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Ishrana bilja i tloznanstvo

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Lovstvo i pčelarstvo

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Mehanizacija

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Povrćarstvo i cvjećarstvo

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Raspored - Diplomski zimski 20_21 Zastita bilja

Stručni studij

Raspored - Stručni zimski 20_21 Bilinogojstvo-Ratarstvo

Raspored - Stručni zimski 20_21 Zootehnika