heading

Osiguranje kvalitete

Ured za kvalitetu

Temeljem Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek osnovan je Ured za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Ured djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja i odgovoran je za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete na Fakultetu. Osnovna djelatnost Ureda je da daje inicijative i provodi razvojne programe, definirane standarde i kriterije u suradnji s Sveučilišnim Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja, surađuje s Povjerenstvom za osiguranje kvalitete, koordinira i provodi postupke vrednovanja, potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika i administrativnog osoblja u području kvalitete, a u svrhu kontinuiranog osiguranja i unaprjeđenja kvalitete visokog obrazovanja.