heading

Međunarodna suradnja

Ured za međunarodnu suradnju i projekte

Međunarodna suradnja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek ostvaruje se u okviru aktivnosti temeljenih na međusveučilišnim i međufakultetskim ugovorima, u okviru međunarodnih sveučilišnih mreža, međunarodnih znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata Europske komisije te međunarodnih aktivnosti ostalih organizacija i udruga.

Ured za međunarodnu suradnju i projekte prvenstveno je zadužen za provedbu mobilnosti u programu Erasmus+ i CEEPUS i godišnje ostvari stotinjak dolaznih i odlaznih mobilnosti.

Akademske 2017./2018. godine Fakultet agrobiotehničkih znanosti ostvario je sveukupno 37 mobilnosti u programu CEEPUS, što ga je svrstalo među visokoobrazovne ustanove s najviše CEEPUS mobilnosti U Hrvatskoj.

Osim provedbe mobilnosti, Ured je zadužen i za ispomoć pri prijavi i administraciji međunarodnih projekata vezanih uz visoko obrazovanje; komunikaciju sa sveučilištima i institucijama unutar i izvan EU, državnim tijelima, agencijama; sudjelovanje u međunarodnim sveučilišnim smotrama i sajmovima; sudjelovanje u organizaciji konferencija, radionica i sastanaka na međunarodnoj razini; praćenje i izvještavanje djelatnika o međunarodnim natječajima i programima; uređivanje web stranice Fakulteta vezane uz međunarodnu suradnju te ostale međunarodne poslove Fakulteta.

 

KONTAKT PODACI

Daniel Haman, mag. iur.
e-mail: daniel.haman@fazos.hr
Telefon: +385 31 554 812

Toni Jambrović, mag. educ. phil. et mag. philol. angl.
e-mail: toni.jambrovic@fazos.hr
Telefon: +385 31 554 812