heading

Knjižnica

e-izvori

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu (https://baze.nsk.hr/)

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencijom novčano potpomognut iz Europskoga socijalnog fonda (ESF) kroz projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. (https://baze.nsk.hr/o portalu)

 

Hrvatski arhiv weba (http://haw.nsk.hr/)

Zbirka sadržaja preuzetih s weba. Namjena joj je preuzimanje i trajno čuvanje sadržaja s weba kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirana građa može se pretraživati po naslovu,URL-u, ključnim riječima i predmetnom području.

 

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI) (https://www.bib.irb.hr/)

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROatian Scientific Bibliography) CROSBI, koja na jednom mjestu okuplja cjelovitu i sveobuhvatnu znanstvenu publicistiku hrvatskih istraživača, sadrži podatke o više od 520.000 radova hrvatskih znanstvenika.

 

Hrčak (https://hrcak.srce.hr/)

 Hrčak je hrvatski centralni portal znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu.

 

Pero (http://lib.irb.hr/utility/pero/)

Pretraživač elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstom dostupnih hrvatskoj akademskoj zajednici.

 

Google znalac (https://scholar.google.hr/schhp?hl=hr)

Pretraživač znanstvene literature.

 

E-KNJIGE

 

Biološki kontaminenti mlijeka i mliječnih proizvoda / Dubravka Samaržija (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/MODUL_SH_11.pdf)

Dijagnostika tla u ishrani bilja / Lepomir Č., Sanja S. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/dijagnostika_tla_u_ishrani_bilja-prirucnik_2018.pdf)

Dizajn eksperimenata s primjenom u poljoprivredi-priručnik s primjerima u R-u / Gunjača, J. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/jgunjaca_prirucnik_dizeksp.pdf)

Duhan / Butorac, J. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/duhan.pdf)

Ekofiziologija bilja / Vukadinović, V.; Jug, I.; Đurđević, B. (http://www.ishranabilja.com.hr/dokumenti/EF_Prikaz_02.pdf)

Fermentirana mlijeka / Dubravka Samaržija (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/fermentirana_mlijeka_dubravka_samarzija.pdf)

Fermentirana mlijeka, vrhnje i maslac / Dubravka Samaržija (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/MODUL_MIP_FER_VRHNJE_MASLAC.pdf)

Fiziologija bilja / Lazarević, B; Poljak, M. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/fiziologija_bilja_20190513.pdf)

Integralna tehnika obrade tla i sjetve / Robert Zimmer, Silvio Košutić, Igor Kovačev, Domagoj Zimmer (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/itos.pdf)

Ishrana bilja / Vukadinović, V.; Vukadinović, V. (http://tlo-i-biljka.eu/Gnojidba/Ishrana_bilja_2011.pdf)

Korištenje mlijeka kobile i magarice u proizvodnji fermentiranih mlijeka / Dubravka Samaržija (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/Kobilje_i-magaricino_mlijeko.pdf)

Kvaliteta voća, povrća i prerađevina - priručnik za vježbe / autori Jana Šic Žlabur, Sandra Voća, Nadica Dobričević (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/kvaliteta_voca_povrca_i_preradjevina_prirucnik_za_vjezbe.pdf)

Kvantitativna genetika u biljnim znanostima – priručnik s primjerima u R-u / Gunjača, J. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/jgunjaca_prirucnik_kvangen.pdf)

Lavandin, kadulja i komorač u kontinentalnom području / Ivanka Žutić (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/ivanka_zutic_prirucnik_2014.pdf)

Održive mjere gospodarenja tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske Hrvatske / Igor Bogunović ... [et al.] (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/vip_prirucnik_2018.pdf)

Okolišno prihvatljiva proizvodnja povrća / Vinković, T. et al. (http://www.impact-envi.eu/wp-content/uploads/2019/08/oppp-rrs.pdf#page=31)

Opisna statistika/ Rebekić, A. (https://www.bib.irb.hr/917529)

Praktikum iz biokemije / Bešlo, D. (http://www.fazos.unios.hr/upload/documents/DBeslo_Praktikum_iz_biokemije.pdf)

Predivo bilje / Butorac, J. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/predivo_bilje.pdf)

Priručnik za molekularnu genetiku domaćih životinja / Vlatka Čubrić Čurik (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/prirucnik_za_molekularnu_genetiku_domacih_zivotinja.pdf)

Proizvodnja stolnog grožđa / Marko Karoglan, Mirela Osrečak, Željko Andabaka, Aleksandar Brodski (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/proizvodnja_stolnog_grozda.pdf)

Ratarstvo - praktikum / Pospišil, A.; Pospišil, M. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/ratarstvo_praktikum.pdf)

Uvod u mikroekonomiju : skripta / Vjekoslav Par, Branka Šakić Bobić (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/skripta_mikroekonomija_v7.pdf)

Vodni resursi Republike Hrvatske u funkciji proizvodnje hrane / Ondrašek G. 2018. (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/vodni_resursi_r-hrvatske_u_funkciji_proizvodnje_hrane.pdf)

Zelena knjiga : hrvatske izvorne sorte vinove loze  / autori Edi Maletić ... [et al.] (http://www.agr.unizg.hr/multimedia/ebooks/zelena_knjiga_vinove_loze_2018.pdf)

Žitarice / Kovačević, V.; Rastija, M. (http://www.fazos.unios.hr/upload/documents/ZITARICE%20ud%C5%BEbenik.pdf)