heading

Zavodi

Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj

Zavod za biekonomiju i ruralni razvoj jedan je od šest zavoda Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj osnovan je 2018. godine slijedom promjene ustrojstva Fakulteta, spajanjem dotadašnjeg Zavoda za agoekonomiku te Katedre za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Zavod za biekonomiju i ruralni razvoj sastoji se od četiri katedre: Katedra za agrarnu i ruralnu ekonomiju, Katedra za marketing i istraživanje tržišta, Katedra za menadžment i financije te Katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Na Zavodu je zaposleno 18 djelatnika, od čega su dva redovita profesora u trajnom znanstveno nastavnom zvanju,  tri su  u zvanju redovitog profesora, četiri u zvanju izvanrednog profesora te dva u znanstveno-nastavnom zvanju docent. Nadalje, Zavod ima jednog sveučilišnog specijalista matematike, tri asistenata, dva predavača i jednog stručnog suradnika.

Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj ima integritet obrazovanja studenata od preddiplomskog stručnog studija Agrarno poduzetništvo, preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda - smjer Agroekonomika, sveučilišnog diplomskog studija Agroekonomika, poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti - smjer Agroekonomika. Katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu, kao dio Zavoda, obavlja nastavu na svim studijima i smjerovima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti i to engleski i njemački jezik, tjelesna i zdravstvena kultura i matematika. Djelatnici agroekonomskog dijela Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj u najvećem dijelu sudjeluju u edukaciji studenata agroekonomske struke. Dio nastavnika drži nastavu i studentima drugih smjerova na preddiplomskim i diplomskim studijima našeg Fakulteta.

Djelatnici Zavoda za bioekonomiku i ruralni razvoj stečena agroekonomska znanja proširuju znanstvenim istraživanjima kroz znanstvene i razvojne projekte ili kroz rad u istraživačkim timovima. Djelatnici Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj sudjeluju u brojnim istraživačkim timovima na Fakultetu, ovisno o polju znanstvenog interesa, kao ekonomska znanstvena nadogradnja i validacija tehnoloških ideja. Znanstvenici diseminiraju svoja istraživanja kroz znanstvene radove a1 i a2 skupine, te kroz prezentiranje rezultata istraživanja na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Zavod predano radi na usavršavanju vlastitog znanstveno-nastavnog kadra. Stoga se razvoj novih bioekonomskih i interdisciplinarnih područja rada Zavoda značajnim dijelom provodi usmjeravanjem znanstvenih aktivnosti mlađih djelatnika i asistenata u okviru istraživačkih aktivnosti na poslijediplomskim studijima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. Zavod provodi superviziju njihovih aktivnosti kombiniranjem vlastitog i međunarodnog mentorskog sustava i izgrađivanjem istraživačkih timova, pri čemu je sveobuhvatni interes i namjera Zavoda rezultate stečene istraživanjima uz primjenu recentnih znanstvenih tehnika i metodologija uspješno primijeniti u razvoju privrede i publicirati u međunarodno priznatim znanstvenim publikacijama.

Stručna djelatnost Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj ogleda se u suradnji s gospodarstvom, odnosno gospodarskim subjektima za koje Zavod izrađuje različite konzultantske usluge, razvojne studije za lokalna tržišta, marketing programe za različite poljoprivredne proizvode, poduzetničke planove, ekonomske analize pojedinih poljoprivrednih sektora na državnoj razini te na razini lokalne  i regionalne samouprave. Također, u okviru različitih razvojnih projekata djelatnici daju profesionalne edukacijske usluge iz područja agroekonomike i marketinga za poljoprivredne proizvođače, poduzetnike, djelatnike državne uprave, potrošače i druge zainteresirane stranke.

Djelatnici Zavoda aktivni su članovi brojnih odbora, udruženja, stručnih povjerenstava i radnih skupina imenovanih od strane Fakulteta, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Znanstvenim i stručnim predavanjima djelatnici Zavoda doprinose popularizaciji znanosti i diseminaciji znanstvenih istraživanja.