heading

Skriptarnica

U prizemlju zgrade Fakulteta nalazi se prostor Skriptarnice ukupne površine 60 m2. Skriptarnica studentima i nastavnicima Fakulteta nudi usluge prodaje fakultetskih izdanja knjiga, promotivnih materijala, usluge tiska i fotokopiranja te nabave potrošnog uredskog materijala.

Voditelj skriptarnice: Gorana Rašić, mag. ing. agr.

Telefon: 031 533 068

e-mail: gorana.rasic@fazos.hr

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Petak         8:00 – 15:00

Subota (zadnja u mjesecu)            9:00 – 12:00